Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN č. 1/2023

Návrh VZN č. 1/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č,. 7/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trebatice

Návrh VZN č. 1_2023_ zmena_VZN_7_2022_odpady.pdf (628.46 kB)

 

Vyvesené: 10. 3. 2023

Dátum zvesenia: 26. 3. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť