Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: SúS-S2023/00148

Číslo registratúrneho záznamu: R2023/000601

Informácia o začatom správnom konaní v katastrálnom území Piešťany

Vyvesené: 21. 3. 2023

Dátum zvesenia: 6. 4. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť