Navigácia

Obsah


OZNÁMENIE

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA OZ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

ROZPOČET

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

OSTATNÉ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023 14.03.2023 30.03.2023

UZNESENIA OZ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh VZN č. 2/2023 13.03.2023 29.03.2023
Návrh VZN č. 3/2023 13.03.2023 29.03.2023
Návrh VZN č. 1/2023 10.03.2023 26.03.2023

Účasť poslancov na OZ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia