Navigácia

Obsah


OZNÁMENIE

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Pozvánka na plánované rokovanie OZ obce Trebatice 25.05.2022 10.06.2022

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA OZ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

ROZPOČET

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

OSTATNÉ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

UZNESENIA OZ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Účasť poslancov na OZ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia