Navigácia

Obsah


OZNÁMENIE

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA OZ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

ROZPOČET

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

OSTATNÉ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

UZNESENIA OZ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 4/2023 o nakladaní s nájomnými bytmi 29.09.2023 15.10.2023

Účasť poslancov na OZ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia