Navigácia

Obsah

Uznesením Obecného zastupiteľstva Trebatice č. 6/11/2018 zo dňa 29. novembra 2018 boli zriadené komisie OZ:

Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže - predseda Mgr. Alena Jankechová

Členovia - poslanci: Peter Líška, Ing. Bohumil Tonkovič, Lenka Škrabáková

Členovia - odborná verejnosť: Mgr. Sylvia Molnárová, Mgr. Ján Karkuš, Mgr. Antónia Babišová, Jana Palkechová

Finančná a podnikateľská komisia - predseda Pavol Doktor

Členovia - poslanci: Ladislav Regina, Andrej Varga

Komisia pre ochranu životného prostredia - predseda Ing. Peter Kollár

Členovia - poslanci: Ladislav Regina, Pavol Doktor

Členovia - odborná verejnosť: Ján Bača, Michal Valo, Jozef Vančík

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a rozvoj - predseda Ing. Peter Kollár

Členovia - poslanci: Mgr. Alena Jankechová, Peter Líška

Členovia - odborná verejnosť: Ing. Ladislav Straka, Rudolf Macháč

Sociálna komisia - predseda Lenka Škrabáková

Členovia - poslanci: Milan Ondačka, Ing. Bohumil Tonkovič

Členovia - odborná verejnosť: Anna Jankechová, Viliam Jankech

Komisia na ochranu verejného záujmu - predseda Andrej Varga

Členovia: Milan Ondačka, Ladislav Regina

Poznámka: Členovia komisií z radov odbornej verejnosti boli zvolení uznesením OZ č. 14/1/2019 zo dňa 31. januára 2019.