Navigácia

Obsah

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Podľa zákona o odpadoch má obec povinnosť minimálne 2-krát ročne zanezpečiť zber nebezpečných odpadov. Obec Trebatice túto povinnosť zabezpečuje prostredníctvom spoločnosti BOMAT, s.r.o. .

Nebezpečný odpad sa bude nosiť na zberné miesto - pred požiarnu zbojnicu.

POVINNOSTI KAŽDÉHO OBČANA:

 

Nebezpečné odpady nepatria do nádoby na komunálny odpad

Zberne miesto ELEKTROODPAD

2022_ZBER NO A ELEKTROODPADU