Navigácia

Obsah

Civilná ochrana


ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ

Virtuálna príprava obyvateľov na civilnú ochranu, evakuáciu a pod.

 

Informačný leták k číslu 112

Linka 112 informácie

 

Odporúčania pre obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

Odporúčania pri MU

 

Informácia v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. 

Informácie pre verejnosť

etylen

hydroxid sodny roztok

hydroxid sodny tuhy

kyselina dusičná

kyselina fosforečná

kyselina chlorovodiková