Navigácia

Obsah

Správy

Arriva - úprava CP od 1.7.2022

Arriva - úprava CP od 1.7.2022 počas letných prázdnin celý text

ostatné | 6. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

MEMORIÁL PM 2014 - VÝSLEDKY ŽIAKOV

Dňa 27.7.2014 sa uskutočnil 6. ročník bežeckých pretekov Memoriál Petra Minárecha. Na žiadosť účastníkov zverejňujeme aj výsledkovú listinu žiakov. celý text

ostatné | 28. 7. 2014 | Autor:

MEMORIÁL PETRA MINÁRECHA 2013 - VÝSLEDKY

Dňa 28. júla 2013 sa v obci Trebatice uskutočnil 5. ročník Memoriálu Petra Minárecha. celý text

ostatné | 14. 7. 2013 | Autor:

EURES - EURÓPSKE SLUŽBY ZAMESTNANOSTI

Informačný leták Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch o Európskych službách zamestnanosti (EURES). celý text

ostatné | 1. 2. 2013 | Autor:

DO 15.2. OZNÁMENIE K MZZO

Oznamovacia povinnosť pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov na určenie poplatku za MZZO. celý text

ostatné | 1. 2. 2013 | Autor:

OZNÁMENIE K MIESTNEMU POPLATKU ZA KO PRE PRÁVNICKÚ OSOBU

Formulár - ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady na rok 2013 - právnická osoba. celý text

ostatné | 1. 1. 2013 | Autor:

OZNÁMENIE K MIESTNEMU POPLATKU ZA KO PRE FYZICKÚ OSOBU

Formulár - Oznámenie k miestnemu poplatku za komunálny odpad na rok 2013 - fyzická osoba. celý text

ostatné | 1. 1. 2013 | Autor:

MEMORIÁL PETRA MINÁRECHA 2012 - VÝSLEDKY

Dňa 29. júla 2012 sa v obci Trebatice uskutočnil 4. ročník Memoriálu Petra Minárecha. Výsledková listina je k dispozícii v priloženom súbore. celý text

ostatné | 15. 7. 2012 | Autor:

RODINNÝ FUTBAL 2011

Obec Trebatice získala dotáciu v rámci projektu "Futbalový komplex Rodinného futbalu v Trebaticiach." celý text

ostatné | 15. 10. 2011 | Autor:

OZNAM SOCIÁLNEJ POISŤOVNE Č. 2

Oznam Sociálnej poisťovne o zasielaní elektronických výkazov. celý text

ostatné | 1. 8. 2011 | Autor:

OZNAM SOCIÁLNEJ POISŤOVNE

Oznam Sociálnej poisťovne pre SZČO. celý text

ostatné | 24. 6. 2011 | Autor:

CESTOVNÝ PORIADOK SAD

Cestovný poriadok SAD platný pre obec Trebatice nájdete v sekcii INFOSERVIS, AKO VYBAVIŤ - Cestovný poriadok SAD - jednotlivé autobusové zastávky. celý text

ostatné | 21. 4. 2011 | Autor:

OTVORENIE ZREKONŠTRUOVANEJ TRIBÚNY

Dňa 22.10.2010 otvoril starosta obce Mgr. Juraj Valo spolu s prezidentom OFK Trebatice Ing. Jozefom Svetlíkom počas oblastného turnaja prípraviek zrekonštruovanú tribúnu na štadióne OFK Trebatice. Celkové obstarávacie náklady činili sumu 3.500,- €. Na rekonštrukciu tribúny prispela sumou 3.000,- € Západoslovenská energetika, člen skupiny E.ON v rámci grantového programu Rodinný futbal 2010. celý text

ostatné | 3. 11. 2010 | Autor:

OTVORENIE ZREKONŠTRUOVANEJ TRIBÚNY

Dňa 22.10.2010 otvoril starosta obce Mgr. Juraj Valo spolu s prezidentom OFK Trebatice Ing. Jozefom Svetlíkom počas oblastného turnaja prípraviek zrekonštruovanú tribúnu na štadióne OFK Trebatice. Celkové obstarávacie náklady činili sumu 3.500,- €. Na rekonštrukciu tribúny prispela sumou 3.000,- € Západoslovenská energetika, člen skupiny E.ON v rámci grantového programu Rodinný futbal 2010. celý text

ostatné | 22. 10. 2010 | Autor:

UŽÍVANIE HROBOVÝCH MIEST

Obec Trebatice, ako prevádzkovateľ pohrebiska v obci Trebatice, upozorňuje nájomcov hrobových miest, aby si skontrolovali, či v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve majú: a) uzatvorenú nájomnú zmluvu na užívanie hrobového miesta b) zaplatené nájomné za užívanie hrobového miesta. Bližšie informácie získajú na adrese: Obecný úrad Trebatice, Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice ... celý text

ostatné | 23. 10. 2009 | Autor:

ZÁKAZ SPAĽOVANIA ODPADU

V súvislosti s množiacimi sa prípadmi spaľovania odpadu občanmi počas týchto jesenných dní starosta obce upozorňuje občanov, ktorí takto likvidujú odpad hlavne zo záhrad, že ich činnosť je v súlade s § 61 ods. 4 písmeno f) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov považovaná za priestupok. Na obecný úrad boli v posledných dňoch adresované viaceré sťažnosti občanov na... celý text

ostatné | 4. 9. 2009 | Autor:

BEŽECKÉ PRETEKY MPM

Dňa 26. júla 2009 sa v obci Trebatice uskutočnil 3. ročník bežeckých pretekov Memoriál Petra Minárecha. V hlavnej kategórii sa pretekov zúčastnilo 125 bežcov z 3 krajín. K dispozícii je oficiálna výsledková listina. celý text

ostatné | 12. 7. 2009 | Autor: