Navigácia

Obsah

MAPA A ZÁKLADNÉ ÚDAJE

mapa

 

  Obec Trebatice sa nachádza neďaleko kúpeľného mesta Piešťany. Priemerná nadmorská výška územia obce je 160 m nad morom. Od svojho vzniku Trebatice boli poddanskou obcou a patrili panstvu Beckovského hradu, neskôr, až po zrušenie poddanstva, nitrianskemu biskupstvu. Trebatice patrili do krakovianskej farnosti, a preto sú spomínané v roku 1258 v súvislosti s prisúdením tejto zeme zoborskému opátovi Petrovi nitrianskym biskupom Vincentom. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, no v roku 1753 sú spomínaní ako pestovatelia kapusty, z čoho si vyslúžili prezývku „kapustári“.  Najstaršia budova v obci je kaplnka postavená v románskom slohu. Rímskokatolícky kostol je z roku 1851 v klasickom slohu s oltárom obráteným  na východ , renovovaný bol v roku 1908. 

  V posledných desaťročiach Trebatice prešli veľkými zmenami. Obyvateľom k spokojnosti slúžia takmer všetky inžinierske siete, vzhľad obce sa vylepšil, obchodná sieť sa rozšírila.  Na území bývalej tehelne, neskôr skládky komunálneho odpadu bola vybudovaná motokárová dráha. V roku 2007 bol daný do užívania AREÁL ZDRAVIA- viacúčelové športovo-spoločenské centrum obce.

   Chotár obce má rozlohu 767 ha. Obec Trebatice mala k 1.1.2015  1356 obyvateľov a pôsobí tu viacero väčších podnikateľských subjektov. Obec Trebatice je členom Mikroregiónu nad Holeškou a OZ Holeška.