Navigácia

Obsah

História obce

História obce Trebatice siaha až do dávneho praveku. Najstaršie osídlenie dokumentujú nálezy kostí mamuta z mladšieho paleolitu (staršia doba kamenná, 38 000-10 000 rokov pred n.l.). Pamiatky sa našli z mladšej doby bronzovej a zo staršej doby bronzovej laténska a germánska osada. Z 2. a 3. storočia sú sídliskové nálezy z doby veľkomoravskej. Prvá písomná zmienka o obci je zachytená v listine zoborského opátstva z roku 1113. Názov obce sa menil. Od roku 1113 sa nazývali Trebeta, od roku 1298 Trebata, od roku 1773 Trebaticze, po maďarsky Trebete, Vágterbete a od roku 1918 po slovensky Trebatice.

  O vzniku obce koluje niekoľko historiek. Podľa jednej cez trebatický chotár kedysi dávno tiekol Váh – rieka pltníkov. Jeden z nich vraj uviazol na plytčine, prezrel si blízke okolie, zapáčilo sa mu a neskôr sa sem vrátil s rodinou, priateľmi a založili osadu, ktorú pomenovali podľa prvého pltníka, menom Trebatický. Iná povesť sa viaže k neďalekej obci Stráže, kde naši predkovia museli chodiť do stráže. Spojením slov TREBA-ÍCI na stráž, údajne vznikol názov Trebatice. <?xml:namespace prefix =" o" ns =" "urn:schemas-microsoft-com:office:office"" />

  Od svojho vzniku boli Trebatice poddanskou obcou a patrili panstvu Beckovského hradu, neskôr, až po zrušenie poddanstva, nitrianskemu biskupstvu. Trebatice patrili do krakovianskej farnosti, preto sú spomínané v roku 1258 v súvislosti s prisúdením tejto zeme zoborskému opátovi Petrovi nitrianskym biskupom Vincentom. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, no v roku 1753 sú spomínaní ako pestovatelia kapusty, z čoho si vyslúžili prezývku “kapustári“.

  Obec od stredoveku patrila do Nitrianskej stolice (neskôr župy). V rámci Nitrianskej župy, ktorá zanikla v roku 1922, patrila obec v rokoch 1850 – 1861 do okresu Piešťany. V rokoch 1862-1922 patrila do okresu Nové Mesto nad Váhom. V rokoch 1923-1960 patrila obec do okresu Piešťany. Župy boli v roku 1928 zrušené, obnovené boli v rokoch 1940-1945 kedy Piešťanský okres bol súčasťou trenčianskej župy. Okresný národný výbor v Piešťanoch zanikol v roku 1960 a väčšia časť jeho obvodu pripadla do trnavského okresu v rámci Západoslovenského kraja. Dnes sú Trebatice súčasťou okresu Piešťany, ktorý územne patrí pod Trnavský samosprávny kraj.