Navigácia

Obsah

ZÁKAZ SPAĽOVANIA ODPADU

Typ: ostatné
V súvislosti s množiacimi sa prípadmi spaľovania odpadu občanmi počas týchto jesenných dní starosta obce upozorňuje občanov, ktorí takto likvidujú odpad hlavne zo záhrad, že ich činnosť je v súlade s § 61 ods. 4 písmeno f) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov považovaná za priestupok. Na obecný úrad boli v posledných dňoch adresované viaceré sťažnosti občanov na...

V súvislosti s množiacimi sa prípadmi spaľovania odpadu občanmi počas týchto jesenných dní starosta obce upozorňuje občanov, ktorí takto likvidujú odpad hlavne zo záhrad, že ich činnosť je v súlade s § 61 ods. 4 písmeno f) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov považovaná za priestupok. Na obecný úrad boli v posledných dňoch adresované viaceré sťažnosti občanov na spaľovanie zeleného odpadu najmä v záhradách na Hlavnej ulici, Slnečnej ulici a Štúrovej ulici. Upozorňujeme ich vlastníkov, ako aj tých, ktorí pristupujú k spaľovaniu zeleného odpadu, že v súlade s uvedeným ustanovením zákona o ochrane pred požiarmi je v kompetencii ORHaZZ v Piešťanoch uložiť fyzickým osobám za zakladanie ohňa pokutu do 330 €.

Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach zastáva názor, že obec Trebatice vytvára vhodné podmienky na legálne zneškodňovanie odpadu. Dužinatý zelený odpad (burina, zvyšky zeleniny a iné ) je potrebné uskladňovať v domácich kompostoviskách. Návod na ich zriadenie bol uverejnený v predchádzajúcich číslach Trebatického zrkadla.


Vytvorené: 4. 9. 2009
Posledná aktualizácia: 4. 9. 2009 00:00
Autor: