Navigácia

Obsah

UŽÍVANIE HROBOVÝCH MIEST

Typ: ostatné
Obec Trebatice, ako prevádzkovateľ pohrebiska v obci Trebatice, upozorňuje nájomcov hrobových miest, aby si skontrolovali, či v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve majú: a) uzatvorenú nájomnú zmluvu na užívanie hrobového miesta b) zaplatené nájomné za užívanie hrobového miesta. Bližšie informácie získajú na adrese: Obecný úrad Trebatice, Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice ...

Obec Trebatice, ako prevádzkovateľ pohrebiska v obci Trebatice, upozorňuje nájomcov hrobových miest, aby si skontrolovali, či v súlade so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve majú:

a) uzatvorenú nájomnú zmluvu na užívanie hrobového miesta

b) zaplatené nájomné za užívanie hrobového miesta.

Bližšie informácie získajú na adrese:

Obecný úrad Trebatice, Hlavná ulica 247/107, 922 10  Trebatice

telefón: 033/7798 183, vybavuje: Ing. Belicová, kontakt: belicova@trebatice.sk


Vytvorené: 23. 10. 2009
Posledná aktualizácia: 23. 10. 2009 00:00
Autor: