Navigácia

Obsah

Späť

Všeobecne záväzné nariadenie obce Trebatice č. 2/2017 o miestach určených na vylepovanie volebných plagátov

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trebatice č. 2/2017  o miestach určených na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane text VZN

Vyvesené: 31. 7. 2017

Dátum zvesenia: 16. 8. 2017

Zodpovedá: Ing. Belicová

Späť