Navigácia

Obsah

Späť

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trebatice č. 1/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trebatice  VZN text

Vyvesené: 12. 2. 2018

Dátum zvesenia: 28. 2. 2018

Zodpovedá: Ing. Belicová

Späť