Navigácia

Obsah

Späť

VOĽBY do orgánov samosprávnych krajov 2017_AKTUALIZÁCIA_1

Predsada Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 dňa 28.6.2017 vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu

4. novembra 2017.

Obec v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený.   Informácia pre voliča

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:  podatelna@trebatice.sk

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Kandidáti_predseda VÚC

Kandidáti_poslanci VÚC za obvod Piešťany

Zoznam kandidátov, ktorí sa vzdali alebo boli odvolaní

 

Vyvesené: 29. 6. 2017

Dátum zvesenia: 4. 11. 2017

Zodpovedá: Ing. Belicová

Späť