Navigácia

Obsah

Späť

Vernostný program obce Trebatice

Obecný úrad v Trebaticiach oznamuje obyvateľom obce, že v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Trebaticiach č. 21/3/2018 bol schválený projekt "Vernostný program obce Trebatice". V rámci tohto projektu sa na obecnom úrade na základe písomnej žiadosti (formulár je k dispozícii na OcÚ) vydáva tzv. "Vernostná karta Obce Trebatice". Na základe tejto karty bude poskytnutá zľava 2,- € na kúpu lístka na podujatie HODY 2018, pričom túto zľavu si môže uplatniť  len obyvateľ s trvalým pobytom v obci Trebatice nad 15 rokov.

Vernostná karta je neprenosná a v roku 2018 sa bude vydávať len do 31. júla 2018.

Vyvesené: 10. 5. 2018

Dátum zvesenia: 31. 7. 2018

Zodpovedá: Ing. Belicová

Späť