Navigácia

Obsah

Späť

Uzávierka ulice medzi Štúrovou ulicou a Hlavnou ulicou pri Dome služieb

Obecný úrad v Trebaticiach oznamuje občanom, že od stredy 7.  júna  2017 bude z dôvodu výstavby dažďovej kanalizácie budovanej v rámci stavby "Zmena dokončenej stavby Domu služieb na polyfunkčný dom s nájomnými bytmi" uzatvorená ulica k Domu služieb /od Štúrovej ulice k Hlavnej ulici). 

Predpokladaný termín ukončenia prác je 7. júl 2017.

Prosíme ovybateľov a návštevníkov obce o trpezlivosť počas samotnej výstavby.

Vyvesené: 5. 6. 2017

Dátum zvesenia: 8. 7. 2017

Späť