Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN č. 2/2017 o miestach určených na vylepovanie volebných plagátov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenie Obce Trebatice č. 2/2017 o miestach určených na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane  návrh VZN

Vyvesené: 7. 6. 2017

Dátum zvesenia: 23. 6. 2017

Zodpovedá: Ing. Belicová

Späť