Navigácia

Obsah

Späť

Miestne dane a poplatky 2018

Obecný úrad v Trebaticiach oznamuje, že v stránkových hodinách sa na obecnom úrade inkasujú miestne dane a poplatky na rok 2018. Tieto možno uhradiť v hotovosti do pokladne, alebo si je možné prevziať rozhodnutia na bezhotovostné platby prevodom na účet.

Vyvesené: 10. 5. 2018

Dátum zvesenia: 31. 5. 2018

Späť