Navigácia

Obsah

Späť

Kalendár vývozu separovaných odpadov na 2. polrok 2017

Kalendár vývozu separovaného odpadu na 2. polrok 2017 KVSO_22017

Vyvesené: 21. 7. 2017

Dátum zvesenia: 31. 12. 2017

Zodpovedá: Ing. Belicová

Späť