Navigácia

Obsah

Späť

Kalendár vývozu separovaného odpadu na 1. polrok 2018

Kalendár vývozu separovaného odpadu na 1. polrok 2018  rozpis

Vyvesené: 18. 12. 2017

Dátum zvesenia: 31. 7. 2018

Zodpovedá: Ing. Belicová

Späť