Navigácia

Obsah

Späť

Informácia o začatom správnom konaní - výrub drevín

Informácia o začatom správnom konaní v katastrálnomm území Krakovany a Stráže

Zverejnenie podania

Vyvesené: 4. 10. 2017

Dátum zvesenia: 12. 10. 2017

Späť